Chvála vynálezcům


S nejvÄ›tší pravdÄ›podobností i vás nÄ›kdy napadlo, že byste se chtÄ›li blýsknout na poli vÄ›dy a pÅ™inést svÄ›tu dejme tomu nÄ›jaký úžasný technický objev. Zejména kluci k nÄ›Äemu podobnému mívají v útlém vÄ›ku sklony a nedá jim to tÅ™eba nejednou spát. Protože kdyby pÅ™iÅ¡li na nÄ›co úžasného, znal by je celý svÄ›t, byli by v uÄebnicích a jiných moudrých knihách a vÅ¡ichni by si jich vážili.

A tak se takoví kluci do technického objevování mnohdy pouÅ¡tÄ›jí. A vÅ¡ichni víme, jak to vypadá. Rozeberou doma v lepším případÄ› nÄ›co nepotÅ™ebné, co už pak nedokážou poskládat dohromady, a nÄ›kdy rozmontují i nÄ›co důležitého, a pak konÄí objevy zjiÅ¡tÄ›ním, že to tÅ™eba za ten sekec a mazec ani nestálo. Ale záhy jim otrne a zaÄne se s tím nanovo.

Thomas Alva Edison

OvÅ¡em malí kluci obvykle žádný technický vynález lidstvu nabídnout nedokážou. Ani to, co v jejich myslích funguje dokonale, se v reálném svÄ›tÄ› neuchytí. Ale když to takové kluky nepÅ™ejde, může z toho nakonec pÅ™ece jenom nÄ›co být. ÄŒehož důkazem jsou mnohá jména, jež zná dnes doslova celý svÄ›t. Nebo aspoň jeho Äást.

Kdyby neplanuli touhou něco objevit, nevešli by ve známost takoví velikáni, jako třeba Thomas Alva Edison, František Křižík, bratranci Veverkové, Prokop Diviš…

objev rádia

Co jméno, to pojem, že? UrÄitÄ› jste o nich slyÅ¡eli. A nejenom o nich. A nÄ›které pozná dokonce každý aspoň trochu vzdÄ›laný ÄlovÄ›k i podle fotografie, tÅ™eba i na jedné z amerických bankovek.

Díky takovým slovutným a svÄ›toznámým vynálezcům, stejnÄ› jako díky jejich pozapomenutým nebo i zapomenutým kolegům, máme dnes celou Å™adu technických vymožeností, vÄetnÄ› tÄ›ch, bez kterých už si své životy ani nedokážeme pÅ™edstavit. VždyÅ¥ co bychom si poÄali, kdybychom nemÄ›li nic, co nÄ›jak souvisí se žárovkami? Co bychom jedli a kolik zemÄ›dÄ›lců a jejich brigádníků by se u nás muselo angažovat, aby se okopala pole, kdybychom nemÄ›li traktory tažené pluhy? Co bychom si poÄali, kdyby…?

ProstÄ› je náš život dokonalý díky objevitelům technických záležitostí, které nedokážeme postrádat. A kterých je nepoÄítanÄ›.