Nakupování

 Pod slovem nakupování si mnoho z nás vybaví běžnou činnost, která se provádí víceméně denně. Někomu přináší zábavu, odpočinek, relaxaci od problémů všedního dne, naopak pro někoho je nakupování trestem. Zvláště ženy jej milují, pro muže je spíše nepodstatné. Pokud je prováděno příliš často, může nám až škodit. Na nakupování v dnešní době velmi často vzniká závislost, pak je to nazýváno shopaholismus.
 eskalátor v obchodním centru
Závislost na nakupování
V současné době je to velmi častý jev, kdy lidé mají silné nutkání neustále nakupovat. Důsledky mohou být katastrofální, hlavně pak problémy s financemi. Mnoho lidí si jsou ochotni pro uspokojení svých potřeb nákupu i půjčit peníze a následně se mohou dostat do zadlužení a mnohdy i finanční pasti. Shopaholismus se projevuje převážně návštěvou obchodu, kdy zákazník ještě neví, co si chce pořídit, pokud si to nakonec koupí, tak novou věc většinou ani nepotřebuje. Nejprve se u takového člověka projevuje uspokojení z nákupu, ovšem posléze nastává pocit viny, apatie nebo i hněvu. Zboží si pak schovávají, neboť jej tedy vůbec nepotřebují. Mnoho lidí se snaží závislosti na nakupování bránit, ale je to velmi těžké z důvodu znalostí psychologie zákazníka velkými obchody. Například při vstupu do obchodního domu jsou připraveny velké vozíky, různé letáky, hity měsíce a mnoho dalších.
nakupování jako závislost
Léčba shopaholismu
Pokud už dojde k diagnóze člověka závislého na nakupování, měla by být zahájena co nejdříve léčba. Ta spočívá ve zjištění příčiny takového chování a dále hledáním procesu, jak přerušit toto chování. Nejznámější jsou různé postupy zaměřené na sebeovládání a současně posilování sebevědomí. Základem je hlavně dlouhodobá léčba, kdy se člověk učí znovu hospodařit s penězi.
 
Můžeme bránit proti takové závislosti? Člověk by tedy neměl navštěvovat obchody, pokud nic nepotřebuje. Aby se předcházelo velkým nákupům, je dobré mít napsaný seznam věcí, které potřebujeme koupit. Nebo si vzít sebou do obchodu pouze přiměřenou sumu peněz.