Linkbuilding není jen jeden


Jak praví nadpis, tak linkbuilding existuje hned v nÄ›kolika druzích. Každý má svá specifika. Váš web může být už relativnÄ› kvalití a jako takový tÅ™eba nepotÅ™ebuje žádnou další úpravu. Může nabízet ponÄ›kud specifický obsah a může se hodit jeho registrace do různých katalogů a vyhledávaÄů. Tím je reálná Å¡ance, že stoupne obecné povÄ›domí o VaÅ¡em webu a Äísla návÅ¡tÄ›vnosti porostou vzhůru. Další možností je rozÅ¡iÅ™ování obsahu webu, tady psaní PR Älánků na zakázku a míru danému webu. Tyto Älánky mohou být velmi důležité, protože obvykle obsahují klíÄová slova, která souvisejí s tématikou cílového webu.

Ministránky

Minisites neboli ministránky jsou další možností propagace urÄitého cílového webu. Obsahují Äást obsahu hlavního webu a navíc na nÄ›j odkazují pomocí zpÄ›tných odkazů. Web se po dokonÄení obvykle stává majetkem zadavatele a ten tak může na web případnÄ› umisÅ¥ovat další podpůrný obsah. Tato forma SEO je velmi pokroÄilá a používá se pro dosažení nejpÅ™ednÄ›jších pozic ve vyhledávání.

Posted in Nezařazené