Islám – fanatismus nebo jen jeden ze směrů náboženství?

Podle odborníků není islám jen náboženstvím, nýbrž celou ideologií. Jedná se o celou civilizaci, specifický sociální a právní systém. Je faktem, že se nejedná jen o pouhou víru, s islámem jsou spjata poměrně striktní pravidla a vlastní etika. Zároveň tento směr nekompromisně určuje postavení lidí ve společnosti, jejich nadřazenost a podřazenost. Stoupenci mají pevně vytyčené cíle i prostředky k jejich dosažení. K tomuto vyznání se v současné době hlásí více než 1,5 miliardy věřících.
 Mešita v Abú Dhabí
Jak islám vznikl?
Islám především definují svaté texty, z nichž nejdůležitější je Korán, tedy slova Alláhova. Pro muslimy jsou také stěžejní texty Síra (Mohamedova biografie) a Hadís (Mohamedovy tradice a zvyky. Islám je náboženství, jehož podstata se zakládá na následování slov a činů proroka Mohameda. Muslimové se jeho slova a činy snaží v každodenním životě napodobit. Jednají tak na základě Koránu, v jehož verších se můžeme dočíst, že Mohamed je vzorem pro všechny muslimy.
 Islámská žena
Pět pilířů islámského náboženství
Náboženská část islámu staví na pěti stěžejních bodech. Jedná se o skutečnosti, o kterých muslimové nesmí pochybovat nebo by se jich měli poctivě účastnit. Konkrétně jsou to tyto pilíře:
1.       Věřit, že není jiného boha nežli Alláha. Mohamed je považován za jeho proroka.
2.       Platit Zakát, tedy náboženskou daň z majetku a příjmů, která je určena na dobročinnou pomoc.
3.       Modlit se pětkrát denně, a to směrem ke Kábě, což je stavba ve tvaru krychle umístěná uprostřed posvátné mešity v Mekce.
4.       Dodržet Ramadán, což je měsíční období půstu v 9. měsíci islámského lunárního kalendáře. Nejčastěji vychází na duben, či květen a půst trvá od úsvitu do západu slunce. Tento půst není zaměřen pouze na jídlo a pití, ale současně se muslimové nesmějí přiblížit ke svým manželkám či manželům.
5.       Vykonat alespoň jednou za život tzv. Haj – tedy pouť do Mekky.
 
Islámské právo Šaría
Muslimové mají i vlastní právní systém, jež se zakládá na principech již zmíněných textů (Korán, Síra a Hadís). Šaría striktně vymezuje postavení žen ve společnosti, rodinné právo či otroctví. Kvůli tomuto právnímu systému dochází k nepochopení islámu ze strany Západního světa, a to zejména z důvodů, že Šaría neuznává rovnoprávnost mezi mužem a ženou, svobodu slova, vyznání či uměleckého projevu. Šaría nesmí být měněna a stejně jako islámské texty je prý dokonalá a věčná. Muslimové se tímto zákonem řídí z důvodu, aby se po smrti dostali do nebe.
 
Islám je náboženstvím a životním stylem pro velké množství lidí a má velký dopad na utváření naší kultury a společnosti. Je důležité jej objektivně studovat a pokusit se o kooperaci s jinými náboženství. Právo Šaría je velmi neortodoxní a pro spoustu lidí jiného vyznání může vést k nepochopení až k nenávisti muslimů.