Mayská civilizace

Mayská civilizace se proslavila hlavně svým kalendářem, díky němuž čekal celý svět roku 2012 na jeho konec. Toto proroctví se sice nenaplnilo, to ovšem neubírá tomuto národu ani při nejmenším na zajímavosti.

Mayové žili na území dnešních států Belize, severozápadním Hondurasu, Guatemale, Yucatan a dalších. Tato poloha nebyla náhodná. Šlo totiž o strategické místo, které zajišťovalo bezpečí před invazí jiných národů. Jednalo se o velice vzdělaný národ, a to ve velkém množství různých odvětví.
Mayské umění

Začněme tedy například architekturou, v niž byli opravdovými mistry. Nejvíce se zaměřovali na stavbu měst, chrámů a pyramid. Některá z velkých měst se pyšnila dokonce hustotou osídlení neuvěřitelných 800 obyvatel na jeden kilometr čtvereční, což lze přirovnat k dnešnímu osídlení Los Angeles. Málo známým faktem je, že Mayové postavili větší množství pyramid než Egypťané, které považujeme za mistry v tomto architektonickém odvětví. Jak už bylo zmíněno mezi dalšími zachovanými památkami jsou světské stavby, tedy chrámy a obětní místa. Mayové byli totiž silně věřícím národem, který uctíval své božstvo právě v podobě obětí, jež představovalo jídlo, zvířata či dokonce i lidé. Samotné rituály byly opravdu velice kruté. Jedna z pověstí dokonce tvrdí, že se věnovali sportu, jež lze označit za předchůdce dnešního basketbalu. Tým, který zápas prohrál, byl poté obětován bohům například shozením z pyramidy nebo třeba vytažením ještě tlukoucího srdce.
Mayská pyramida

Další oblast, v níž byli zběhlí byla matematika a astronomie. Při svých početních operacích využívali i nuly, což bylo číslo, které v této době neznali, natož používali Římané nebo Řekové. Znalost astronomie se projevovala na znalosti planet a doby cyklů jejich oběhu. Na základě matematiky a astrologie dokázali sestavit slavný a již zmiňovaný kalendář, který byl ale opravdu přesný, a dokonce mnohem lépe zpracovaný, než je náš nynější. Jde také o jeden z nejsložitějších kalendářů vůbec. V souvislosti s tímto oborem byste také mohli narazit na pojem alautun, což byla jedna s nejdelších časových jednotek ve své době. Označoval období dlouhé přibližně 64 miliónů let. Nezaostávali ani ve výrobě vlastního papírů a psaní knih. Na svou dobu se tedy celkově jednalo o opravdu nadčasovou civilizaci s neuvěřitelnými poznatky.