Když učitel věnuje své práci příliš mnoho

Morálka především 
·         Každý učitel musí být osobnost. Osobnost morálně zdatná. Silácká idea toho: „jsem také jenom člověk“ ve společnosti neplatí.
·         Při jakékoliv situaci, která se učiteli vymkne z rukou, byť i na soukromém místě, se pohlíží se na něj poté skrz prsty.
·         Bohužel má při svém povolání neustále zdvižený prst. Záleží jen a jen na něm, jak se vyrovná s pohledy či pomluvy jiných.
kladivo a knihy
Prostor pro vlastní nápady
·         Chuť uplatnění vlastních nápadů může být brzy zhroucena. Často díky nemožnostem vytvářet je.
·         Vinou školy, finanční situace, nezájmem ze strany učitelů, nepochopení ze strany vedení či z důvodů bezpečnosti.
·         Na prvním stupni základní školy se snadněji naplňují ideály učitele než na vyšších stupních, kde je časová omezenost. Na prvním stupni může učitel ovlivnit celé pojetí vyučování svým přístupem i díky prolínáním předmětů.
zmuchlané papíry
Čekání na odměnu
·         Dnešní generace učitelů je plná nových nápadů a mohou využívat možnosti, které kdysi nebyly.
·         Učitelé se nesmí nechat zastrašit a snažit se zabránit podrývající autoritě, odpoutat se od finančního hlediska a stavět na svém pocitu kvalitně odvedené práce.
·         Pro mnohé učitele je odměnou úsměv a zájem žáků.

Jak je to s volnem
·         Snad nejčastější kritika padající na hlavu učitelů je, že mají dva měsíce prázdnin a volná odpoledne. Mnoho z lidí jde vykonávat povolání z této až úsměvné iluze.
·         Tato iluze se muže splnit, pokud učitel zvládá konstruktivně přistupovat k plánování času a produktivně ho využívat.
·         Schopnost rozvrhnout si vyučovací dobu a vytvářet vzdělávací proces se totiž neděje jen nahodile, ale vychází to ze školských dokumentů, proto musí také učitel ve svém volném čase sledovat platné zákony, směrnice apod.
·         Učiteli, který zvládá získat volná odpoledne, zároveň dosahuje vysokého stupně pracovního naplnění i vyrovnání se se všemi školními povinnostmi, je vzdán hold. Ovšem iluze volného odpoledne se rozplývá s prvním projektem, přípravou plánů, opravou písemných prací, vytvářením her, vyhledávání matriálů, třídními schůzkami, dozory, besídky, výlety…
Barbie u semaforu
Učení jako poslání
·         Učitelé, kteří vnímají své povolání jako jistý druh poslání, mohou být přísní, ale spravedliví, dávají prostor pro nové trendy, metody a zároveň se drží uniformity. 
·         O dětech dnešního moderního světa mluví stále dobře, spíše se zaměřují na dobu, ve které děti žijí. Idealisté pedagogové to mají nesnadné, jelikož stále hloubají nad svou práci i ve volném čase.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup